Geschikt of ongeschikt?

08 okt 2018
2045 keer
Geschikt of ongeschikt?
Afgelopen week was ik bij een manifestatie in Den Haag om aandacht te vragen voor de actie ‘Zet de overheid op één’. Ik was niet ,conform de oproep, in het zwart gekleed maar had gewoon mijn uniform aan. Dat mag weer sinds enkele maanden en ik vind dat je als militair best mag aangeven dat het defensiepersoneel net als de overige ambtenaren beter beleid verdienen dan dat van de opeenvolgende kabinetten Rutte.

De manifestatie begon om 18.00 uur. Toen ik 10 minuten eerder arriveerde dacht ik dat ik op een verkeerde locatie was: een leeg pleintje met enkel standjes van de FNV en SP. Allengs werd het wat drukker. Ik bevond me op zeker moment in een SP-hoekje, waar veel ‘rode tomaten’ die elkaar gedag zeiden en aandacht vroegen voor een beter en betaalbaar zorgstelsel. Opnieuw vroeg ik me af of ik me niet vergist had, was er wel een manifestatie in Den Haag?

Rond 18.00 uur was het inmiddels iets drukker geworden. Toch leek het alsof nog veel ambtenaren aan het werk waren want ik vond het letterlijk en figuurlijk erg rustig. Op een gegeven moment werd ik aangesproken door iemand die vroeg of ik de petitie tegen de dividendbelasting wilde ondertekenen. Nu vind ik hier als privépersoon wat van maar ik was aanwezig als KVMO-voorzitter, in het kader van ‘Zet de overheid op één’ en niet in het kader van ‘Stel het kabinet koud’.

De toespraken begonnen en ik hoorde een vertegenwoordiger van het defensiepersoneel op het podium zeggen ‘bij militairen denk je misschien niet aan de publieke sector’. Hoe vreemd deze woorden mij ook in de oren klinken, helaas zit er wel een kern van waarheid in. Iedere keer als het in de media gaat over de overheid lees je over onderwijzers, verpleegsters en agenten. En als ik naar de mensen om mij heen keek klopte dit ook wel want hun gezichten spraken boekdelen: wat doet die snuiter in uniform hier op ons feestje? Het duurde niet lang of de actie ‘Zet de overheid op één’ verzandde in een aanloop naar een toekomstige FNV-actie tegen de dividendbelasting en in de standaard leus ‘actie, actie, actie’. Waartegen dan precies weet ik niet want de boodschappen van de aanwezigen waren deze avond heel divers.

Of de ‘Zet de overheid op éen’-actie het kabinet aan het denken zal zet zullen we hopelijk snel merken. Afgelopen week heeft het defensiepersoneel laten het arbeidsvoorwaardenresultaat massaal verworpen. De staatssecretaris heeft richting de bonden aangegeven dat zij zich gaat bezinnen. Op de vraag hoe lang Defensie hiervoor nodig heeft kon geen antwoord worden gegeven. De reactie van Defensie op het verwerpen van het resultaat was evenwel eerlijk en duidelijk:
“We begrijpen waar die zorgen en onvrede vandaan komen. De huidige situatie is de erfenis van tientallen jaren bezuinigen. We hebben er begrip voor dat u er niet zomaar op vertrouwt dat dingen nu beter worden. Hoewel Defensie meer geld krijgt om te investeren in haar mensen en middelen, merkt u daar nu nog te weinig van. We hebben te maken met achterstallig onderhoud en het herstellen daarvan kost tijd. We realiseren ons dat uw geduld hiermee op de proef wordt gesteld.”

Het wantrouwen en de frustratie zitten inderdaad erg diep bij het defensiepersoneel. Het is bij Defensie blijven werken en is de werkgever met een ‘can do’-mentaliteit trouw gebleven. De defensiemedewerkers hebben met zijn allen, ondanks de duizenden vacatures en de vele reorganisaties, Defensie draaiende gehouden. Het wordt inderdaad dan ook tijd voor bezinning. Het zou het kabinet Rutte III sieren als het na het bezinnen het defensiepersoneel bedankt voor zijn loyaliteit met meer dan een woordelijk gebaar. Dit gebaar moet het defensiepersoneel het gevoel geven dat er inderdaad iets gaat veranderen en moet het het waard maken om voor de zoveelste keer onze schouders er onder te zetten om - hopelijk gezamenlijk - uit de diepe put waarin Defensie zich nog steeds bevindt te klimmen.

Ik denk dat als het kabinet met een dergelijk gebaar het defensiepersoneel op één zet, we met zijn allen naar boven gaan klimmen zoals niemand anders kan. De vraag is of dit kabinet ‘geschikt of ongeschikt’ is om dit gebaar te gaan maken.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04