Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen

12 nov 2018
2407 keer
Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen Bron foto: pixabay.com
De afgelopen week las ik een aantal opmerkelijke artikelen in de media over algemene veiligheidsaspecten in Nederland. Het eerste bericht ging over de ‘Zwarte-Pietendiscussie’ die nu al jaren gaande is in ons land. Volgens wel ingelichte bronnen wordt de Zaanse Schans reeds tien dagen vóór de landelijke intocht van Sinterklaas beveiligd. Niet omdat men een terroristische aanslag vreest maar omdat actiegroep De Grauwe Eeuw heeft bezworen de intocht te zullen stoppen. De voorman van de actiegroep werd afgelopen jaar nog opgepakt na een oproep tot moord op Sinterklaas, waarbij kinderen ‘onder de hersenen en botsplinters’ moesten komen te zitten. Een bijzondere oproep bij een kinderfeest en een uiting die duidelijk aangeeft dat de samenleving steeds intoleranter wordt en verruwt.

In een ander artikel las ik dat het ambulancepersoneel in Zuid-Limburg nog dit jaar wordt voorzien van kogel- en steekwerende vesten. Dit omdat ambulancepersoneel, net als veel andere ‘in the line off duty’ medewerkers, te maken krijgt met geweld als onder moeilijke omstandigheden getracht wordt ‘de zaak’ onder controle te krijgen. De vesten moeten hen beter gaan beschermen tijdens de reddende werkzaamheden die zij verrichten. Het is de bedoeling dat op termijn al het ambulancepersoneel in Nederland een op maat gemaakt vest krijgt verstrekt. Ik schrok bij het lezen van het bericht: in deze verruwde samenleving reageert men de frustraties steeds meer af op onze vogelvrij verklaarde hulpverleners.

De koepel van woningcorporaties kwamen afgelopen week met het bericht dat de leefbaarheid in achterstandswijken achteruit holt, ondanks de vele miljoenen die de afgelopen jaren in deze (Vogelaar)wijken zijn gestoken. De hoge instroom van mensen met een (zeer) laag inkomen of bijstandsuitkering en mensen met lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen en de uitstroom van oorspronkelijke bewoners verstoren het evenwicht. De buurt verliest hierdoor het ‘zelfreinigende’ vermogen, en als we niet oppassen gaan we Frankrijk, België en/of Zweden achterna. No go area’s, waarin de sterksten het voor het zeggen hebben. Een samenleving die wij volgens mij niet voorstaan.

In Nederland zijn twee Iraanse vluchtelingen doodgeschoten. Of zijn ze geëxecuteerd, zoals de nabestaanden beweren, omdat Iran de beide mannen als terrorist beschouwden? De nabestaanden vinden dat gevluchte Iraniërs in Nederland vogelvrij zijn. Dit is het beeld dat de nabestaanden hebben, omdat de Nederlandse regering in alle stilte twee Iraanse diplomaten, die volgens een Iraanse krant betrokken zouden zijn geweest bij de liquidaties, heeft uitzet maar geen ferm afstand neemt van de liquidaties. Dit zijn praktijken die wij in Nederland niet zouden moeten tolereren.

Een uiterst gevoelig onderwerp in Nederland is het wangedrag van asielzoekers. Afgelopen week was er een noodkreet van burgemeesters uit gemeenten waar asielzoekerscentra zijn met daarin veel Noord-Afrikaanse bewoners. Ze vinden dat stennis schoppende asielzoekers thuishoren in een opvang waar ze niet van het terrein af mogen. Vanuit de Tweede Kamer was er veel steun voor de burgemeesters. Velen zien in dat de jongeren uit Noord-Afrikaanse landen veelal geen asielzoekers zijn, maar zich misdragende gelukzoekers. De roep voor aparte AZC ‘gevangenissen’ voor deze groepen is echter slechts een tijdelijke en niet gewenste oplossing. De Nederlandse samenleving is veelal de mening toegedaan dat voor zich misdragende gelukzoekers maar één regel geldt en die geldt voor iedere zich misdragende buitenlander: uit het land worden gezet. Ondertussen neemt het draagvlak onder de samenleving af als het gaat om asielzoekers. En dat is spijtig voor de echte asielzoeker die hierdoor in het gedrang komt.

Onze samenleving is sterk aan het veranderen. Soms denk ik wel eens: ben ik beland op de leeftijd dat ik ga zeggen ‘vroeger was alles beter’? Ik hoop van niet, want daar ben ik nog te jong voor. Vroeger was anders en is niet te vergelijken met vandaag. Iedere periode heeft zijn eigen kenmerken en problemen. We zullen echter wel adequaat moeten reageren op onze veranderende samenleving: voorkomen is immers beter en goedkoper dan genezen.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04