Wachten op waarderingsboost

20 nov 2018
2504 keer
Wachten op waarderingsboost Bron foto: pixabay.com
Vorige week maandag vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Personeel Defensie plaats. In mijn ogen een zeer belangrijk overleg omdat Defensie en haar personeel op een keerpunt staan: worden de personele problemen bij Defensie serieus genomen of gebagatelliseerd? Want mocht dit laatste aan de orde zijn dan lukt het ons, ondanks de ‘Make it happen’ brief die aan de Kamer is gestuurd en ondanks de gevoerde persoonlijke gesprekken, schijnbaar niet de urgentie van de ‘leegloop’ en onvrede onder het personeel bij Defensie voor het voetlicht te krijgen.

Gelukkig voor Defensie en het personeel werd al snel duidelijk dat óók de aanwezige leden van de Vaste Commissie voor Defensie, VVD, CDA, D66, GL, PVDA en SP, zich grote zorgen maken over de personele problemen bij Defensie. Zorgen die niet alleen werden uitgesproken maar ook werden onderschreven door het indienen van verschillende moties: over het verhogen van de toelages bij inzet, over een beter arbeidsvoorwaardenbod dat recht doet aan de zorgen en kritiek onder het personeel en over de oproep om samen met de bonden ‘in het geweer’ te komen tegen het ABP. Deze pensioenuitvoerder wil eenzijdig per 1 januari 2019 de pensioenregeling van militairen veranderen. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van de betrokkenheid bij het defensiepersoneel van de Kamerleden. Ik heb veel Kamer-overleggen meegemaakt maar nog nooit waren Kamerleden zo duidelijk richting een bewindspersoon: “make it happen”. Een duidelijk signaal richting het defensiepersoneel en een steun in de rug voor staatssecretaris Visser.

In haar reactie liet de staatssecretaris de Kamerleden weten de moties te ontraden omdat ze reeds had aangegeven met de bonden in gesprek te gaan om in gezamenlijkheid te komen tot een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat. Aanstaande woensdag zal er over de door de oppositie ingediende moties worden gestemd. Ik verwacht niet dat er een meerderheid in de Kamer voor de moties zal zijn. Dit laat onverlet dat het kabinet toch wel iets zal moeten gaan doen aan de onvrede onder het defensiepersoneel. Vorige week dinsdag is de eerste stap gezet naar herstart van het arbeidsvoorwaardentraject. Het defensiepersoneel verdient beter en ik ben dan ook net als hen benieuwd naar de ‘nieuwe waardering’ die het kabinet voor het defensiepersoneel voor ogen heeft. In het kader van verwachtingsmanagement wil ik hierbij wel benadrukken dat een nieuw resultaat helaas niet iets is van uren of dagen. Dat gezegd hebbende… ook hier laat ik me graag verrassen.

Afgelopen week werd ik blij verrast door de waardering van het kabinet voor onze nationale defensie-industrie. In de nieuwe Defensie Industrie Strategie is opgenomen dat nieuw defensiematerieel zo veel als mogelijk van eigen bodem moet komen. Dat is niet alleen in het belang van onze nationale veiligheid maar ook van onze economie. In de nota staat dat Nederland van oudsher een stabiele basis heeft in het maritieme domein, met toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven. Ook op het terrein van radar- en sensortechnologie is Nederland mondiaal één van de koplopers. In het algemeen onderscheidt het Nederlands bedrijfsleven zich door innovatieve toepassingen en ‘high tech’-oplossingen. Dit zijn terreinen die we vanuit de nationale veiligheid moeten koesteren, omdat ze onder meer kunnen zorgen voor operationeel voordeel voor de Nederlandse krijgsmacht.

De miljarden investeringsorders die de komende jaren nodig zijn om onze verouderde krijgsmacht te innoveren en te moderniseren zullen, indien mogelijk, in Nederland worden geplaatst. Dit is niet alleen goed voor werkgelegenheid maar zal ook een innovatie boost te weeg brengen, die niet alleen voor Defensie van groot (overlevings)belang is maar ook een uitstraling zal hebben naar onze universiteiten en kennisindustrie, en uiteindelijk ook naar onze samenleving. Niet alleen omdat de miljardeninvestering veelal zal terugvloeien naar Financiën maar ook omdat andere landen onze ‘state of the art’ producten willen aanschaffen. En uiteindelijk komt de innovatie ook ter beschikking voor u en mij.

Komende maanden zal blijken of het mooie woorden vanuit het kabinet zijn of dat er daadwerkelijk een boost aan Defensie, het defensiepersoneel en onze defensie-industrie wordt gegeven. Ik hoop het van harte, want ze verdienen het!

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04