Het ware gezicht van Rutte III

07 jan 2019
3594 keer
Het ware gezicht van Rutte III
Een nieuw jaar ligt voor ons. De jaarwisseling was voor een stel onverlaten weer een reden zich tegen de ‘gevestigde orde’ te verzetten. Onze frontlinie hulpverleners werden op vuurwerk ‘getrakteerd’ terwijl ze hun werkzaamheden voor onze veiligheid probeerden uit te voeren. Een trieste constatering is dat er na het ‘feestelijke’ uiteinde ten opzichte van vorig jaar wederom meer hulpverleners gewond zijn geraakt.

Nieuw dit jaar was dat ‘feestvierders’ met pistolen in de lucht schoten. Ik zag hier op twitter een filmpje van uit Berlijn. Een politieauto die toevallig langsreed stopte aanvankelijk, om zich daarna uit de voeten te maken, omdat er op hen werd geschoten. Ik mag hopen dat er alsnog keihard wordt opgetreden tegen deze gekken om te voorkomen dat een nieuwe traditie is geboren.

In Den Haag liep het ‘vreugdevuur’ uit de hand. Er vielen hierbij geen zwaargewonden of doden. Dit is meer geluk dan wijsheid. Als men wijs was geweest dan was dit vreugdevuur tijdig verboden. Het heeft er alle schijn van dat het bevoegd gezag ervan op de hoogte was dat de bouwers van het vreugdevuur zich niet aan de afspraken hielden. Als dit inderdaad aan de orde was, dan had het bevoegd gezag moeten handhaven. Niet om mensen te pesten maar om mensen tegen zichzelf te beschermen. Want ook hier geldt: veiligheid is geen vanzelfsprekendheid.

Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Een zeer belangrijk jaar voor Defensie en haar personeel. Het wordt het jaar van de waarheid voor Defensie. Het jaar van erop of eronder. Het jaar waarin het defensiepersoneel ervan moet worden overtuigd dat er niet alleen maar wordt hersteld wat er kapot is gemaakt maar dat er ook geïnvesteerd gaat worden in onze krijgsmacht van de toekomst. Zowel op materieel gebied als op het personele vlak.

Het kabinet zal een krachtig en helder signaal moeten afgeven dat het de problemen bij Defensie serieus gaat nemen. Het ‘pappen en nathouden’ beleid heeft geleid tot een uitgewoond huis en een leegloop bij Defensie. De tijden dat kabinet Rutte III zich kon verschuilen achter de kabinetten I en II zijn voorbij. Het ware (defensie) gezicht van Rutte III zal snel genoeg duidelijk worden.

Het arbeidsvoorwaardelijk conflict is op te lossen met de uitspraak van de kortgedingrechter inzake het ABP. Defensie en de bonden gaan over de pensioenregeling en het ABP dient dit uit te voeren. Defensie kan zich dus niet meer achter het ABP verschuilen, omdat de huidige pensioenregeling met eindloonkarakter niet meer uitvoerbaar zou zijn. De angel is door de rechter uit het arbeidsvoorwaardendossier gehaald. Het is nu afwachten wat de kabinetsreactie is op deze uitspraak. Wordt Defensie en haar personeel als belangrijkste factor gezien en gaan we nader onderzoeken of we in het belang van Nederland, Defensie en haar personeel er samen arbeidsvoorwaardelijk uit kunnen komen, of spelen andere Haagse (beleids)factoren een belangrijkere rol? Wat wordt het ware gezicht van Rutte III?

Oók op materieelgebied wordt het een belangrijk jaar. Wordt er inderdaad, zoals minister Bijleveld onlangs naar buiten bracht, extra geïnvesteerd in de slagkracht van onze krijgsmacht: “Met dit plan laat het kabinet zien de huidige dreigingen serieus te nemen. Het kabinet spreekt de intentie uit om te investeren in Defensie. Dit is geen vrijblijvende intentie, want Nederland moet stappen zetten om een betrouwbaar bondgenoot te blijven.” Of wordt deze intentie, net als vorig jaar in de Prinsjesdagbrief, uit de Voorjaarsnota geschreven? Ook hier geldt: wat wordt het ware gezicht van Rutte III?

Een nieuw jaar ligt voor ons. Ik wens u allen een mooi, gezond en veilig jaar met een defensie gekleurd Rutte III gezicht toe.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04