Meer militairen graag!

15 jan 2019
2539 keer
Meer militairen graag!
In plaats van een weblog volgt hieronder het opinieartikel dat vandaag namens de vier voorzitters van de defensievakbonden in de Telegraaf is gepubliceerd.

'Onlangs stond er een ingezonden brief in een krant met de titel ‘Meer militairen graag’. Het betrof een reactie van een lezer naar aanleiding van de inzet van honderd militairen voor het opruimen van de stranden van de Waddeneilanden. De lezer was van mening dat er meer militairen van hun kerstverlof hadden moeten worden teruggeroepen.
De inzet van militairen voor het bestrijden van rampen, crises, rechtshandhaving en humanitaire hulp in eigen land is één van de hoofdtaken van onze krijgsmacht. Vrijwel dagelijks roepen politie, brandweer, justitie, gemeenten de hulp van defensie in.

U moet dan denken aan het opruimen van explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD), de bewaking van Schiphol of duikers van de Defensie Duikersgroep die worden ingezet om vermisten te zoeken. Ook bij onze antiterreureenheden en voor het beschermen van bijzondere objecten als de Tweede Kamer worden defensiemedewerkers ingezet. Duizenden militairen, vaak onzichtbaar voor de samenleving, staan klaar om de veiligheid in Nederland te garanderen. Onze nationale verzekering bij aanslagen, rampen en overstromingen.

De afgelopen jaren is Defensie hard geraakt door bezuinigingen. Het aantal militairen is drastisch afgenomen. Waar we begin deze eeuw 60.000 mensen hadden, zijn het er nu 35.000. Dit is bij lange na nog geen Arena of Kuip vol! Het aantal militairen neemt nog steeds af omdat de uitstroom van ervaren krachten fors hoger is dan de instroom van jonge rekruten. Niks ten nadele van die nieuwkomers, maar kennis en professionaliteit vloeit weg. Er is een ‘braindrain’ aan de gang. Defensie is het departement met veruit de meeste vacatures.

Veel militairen verlaten de krijgsmacht vanwege de onzekere toekomst. Gaat de politiek daadwerkelijk investeren in een moderne innovatieve krijgsmacht die recht doet aan de huidige onvoorspelbare en onheilspellende geopolitieke situatie? Maar een nóg belangrijker reden om te vertrekken zijn de arbeidsvoorwaarden. Die zijn volstrekt niet meer concurrerend. Dit geldt niet alleen in vergelijking met de markt maar ook binnen de overheid. Militairen zijn door hun ‘can do’ mentaliteit zeer gewild bij werkgevers en krijgen bij hen vaak naast betere arbeidsvoorwaarden óók betere én veiligere arbeidsomstandigheden. Na het afzwaaien geldt immers ook voor hen dat zij niet meer door hoeven te gaan waar andere stoppen en dat zij niet langdurig van huis zijn.

Het wordt tijd dat de uitstroom van ervaren militairen een halt wordt toegeroepen. De vanzelfsprekendheid van ‘meer militairen graag’ is allang het punt gepasseerd dat de nationale verzekering gegarandeerd kan worden. Dit besef moet zowel bij de politiek als alle Nederlanders door gaan doordringen. Een krijgsmacht is alleen inzetbaar als er voldoende militairen zijn. Militairen die als enige overheidsdienaar op dit moment geen CAO hebben omdat het kabinet onvoldoende geld voor goede arbeidsvoorwaarden over heeft. Het cao-overleg heeft de afgelopen maanden vastgezeten omdat het personeel massaal het bod van Defensie heeft afgewezen. De bonden worden eerdaags door Defensie uitgenodigd om te bezien of er een basis is om het overleg weer op te starten. Het wordt tijd dat Nederland haar militairen op één gaat zetten. Daar staat dan een voor onze samenleving onmisbare parate 24-uurs inzet van militairen tegenover.

Anne Marie Snels, Jean Debie, Jan Kropf en Marc de Natris
Voorzitters defensievakbonden AFMP, VBM, ACOM en Gezamenlijke Officieren Verenigingen'

Reageren>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04