De waarheid

22 jan 2019
2553 keer
De waarheid
Deze week is de week van de waarheid voor het kabinet Rutte III. Tijdens Prinsjesdag werd de boodschap verkondigd dat 2019 het jaar van de koopkrachtverbetering zou worden. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker door het kabinet afgegeven. Echter, bij de uitbetaling van het loon in januari bleek dan veelal dat dit over het algemeen niet van toepassing was op, dan wel tegenviel voor het defensiepersoneel.

Gaat het dit jaar wederom tegenvallen? In de media waren ze er vorige week ook nog niet uit. Zo las ik op de Telegraaf-site ‘Het leven wordt steeds duurder. Voor energie, internet en televisie en verzekeringen moet in 2019 bijna 7000 euro worden betaald, zo’n 600 euro meer dan vorig jaar. Dat is een prijsstijging van 10 procent’. Het Nibud heeft becijferd dat veel huishoudens er dit jaar iets op vooruit gaan. Maar de stijgingen zijn volgens het Nibud zo klein dat we daar ’nauwelijks iets van zullen merken’. Tweeverdieners met een laag inkomen zijn de grote verliezers. Overigens zijn deze cijfers wel gebaseerd op een verwachte loonsverhoging van 2,8%.

Begin vorige week ontving ik het signaal van een gepensioneerde militair (LTZ2OC b.d.) dat de positieve maatregelen die het kabinet heeft ingezet voor koopkrachtverbetering, na correctie voor de gestegen ziektekostenpremie, hem welgeteld € 1,50 meer pensioen en € 18,00 meer AOW oplevert. Het CBS verwacht een inflatie van 2,3% in 2019. Van een koopkrachtverbetering, o.a. door het niet indexeren van de pensioenen, komt dus niets terecht. Voor de gepensioneerden wordt het afhankelijk van de hoogte van het pensioen. Hoe hoger het pensioen hoe minder de invloed van de stijging van het percentage van de eerste belastingschijf is, dus voor deze categorie wederom een jaar met een aanzienlijk koopkrachtverlies.

Eind vorige week kregen de UKW’ers inzage in hun loonstrookje van het ABP. Omdat zij, vanwege het afwijzen van het arbeidsvoorwaardenresultaat net als de gepensioneerden geen loonsverhoging hebben gekregen en er geen sprake is van (periodiek) bevorderingen, kunnen de loonstrookjes makkelijk vergeleken worden. Als men een correctie maakt op de pensioen- en ziektekostenpremie dan weet men wat het nettoresultaat is. Van ex-collega’s in de rang van KLTZ/LKOL heb ik begrepen dat zij er ongeveer€ 100,00 op vooruit zijn gegaan.

Gisteren hebben de actief dienende militairen inzage gekregen in hun loonstrook. Ook voor hen geldt dat zij er belastingtechnisch op vooruit zijn gegaan. Dit wil echter niet zeggen dat dit resulteert in een hoger netto salaris. Dit is afhankelijk van de stijging van de pensioenpremie en, indien van toepassing, de ziektekostenpremie. In mijn geval verdampt de €33,00 belastingvoordeel en ga ik er ten opzicht van december 2018 10 eurocent op achteruit.

Veel collega’s verbazen zich over het feit dat de pensioenpremie is gestegen terwijl het percentage dat betaald moet worden gelijk is gebleven. Dit is correct maar voor iedereen die niet in het maximum van de salarisschaal zit geldt dat er over een hoger jaarinkomen ABP pensioenpremie wordt betaald. Als er sprake is van een beperkte financiële periodiek dan gaat de pensioenpremie maar mondjesmaat ophoog. Is er sprake van een aanzienlijke (financiële) bevordering dan gaat de pensioenpremie navenant, met enkele tientjes, omhoog. Daarnaast is ook de aftoppingsgrens bij het ABP verhoogd tot € 107.593. Ook dit kan tot gevolg hebben dat de pensioenpremie omhoog gaat.

Voor geen enkele defensiemedewerker geldt dat er sprake is van een koopkrachtverbetering, als een eventuele loonsverhoging ten gevolge van periodiek of bevordering niet wordt meegenomen. Dit kan ook niet omdat het kabinet in de koopkrachtplaatjes rekening heeft gehouden met een CAO salarisverhoging van 3%. Het defensiepersoneel heeft op dit moment nog geen CAO. Zolang dit aan de orde is en als een eventuele toekomstige loonsverhoging niet in de buurt van deze 3% komt houdt dit in dat 2019 voor het defensiepersoneel een karig jaar gaat worden.

Daarnaast geldt voor de militairen dat het ABP op dit moment ‘diefstal’ pleegt door een belachelijke pensioenpremie te vragen voor een kaal middelloonpensioen, waarbij de franchise ook nog eens is verhoogd (dit heeft een dempend effect op de pensioenpremie omdat er minder pensioen wordt opgebouwd). Ons pensioenfonds is werkelijk zeer begaan met haar deelnemers... Wat de pensioenpremie voor militairen gaat worden is eveneens afhankelijk van het pensioenstelsel met bijbehorende premie dat moet worden overeengekomen in een nieuwe CAO.

Wat is in mijn ogen de waarheid? Het kabinet Rutte III bepaalt wat de CAO-ruimte bij Defensie en dus wat de koopkrachtverbetering voor het defensiepersoneel wordt. Mooie praatjes en koopkrachtplaatjes vullen geen gaatjes. We gaan snel merken wat het kabinet over heeft voor het snel uitdunnende defensiepersoneel.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04