Blij verrast en peanuts

18 feb 2019
2585 keer
Blij verrast en peanuts
Ik was de afgelopen week (blij) verrast toen ik in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) las dat Defensie weer in de top 5 van de beste werkgevers van Nederland staat. Een positie waar in mijn ogen Defensie zeker thuis hoort. Shell is weer de meest favoriete werkgever van Nederland en stoot daarmee de Rijksoverheid, die twee jaar op de eerste plaats heeft gestaan, van de troon. Na Shell en de Rijksoverheid volgen de Politie, KLM en Defensie.

Als ik de top vijf bekijk is dit een mooie score voor de overheid. Maar ik zie ook dat Defensie binnen de publieke sector geduchte concurrenten heeft. Onze grootste concurrent in het veiligheidsdomein is de Politie, met de derde plaats. Dat de Politie hoger staat dan Defensie is mede te danken aan de aanzienlijk hogere investering in haar personeel dan Defensie. Goede arbeidsvoorwaarden zijn immers goed voor de werving en het behoud van personeel.

Naast het hierboven genoemde onderzoek wordt er jaarlijks een Beste Werkgeversonderzoek gehouden, door Effectory. Effectory doet onderzoek onder 450.000 medewerkers, in tegenstelling tot de 4.000 bij het AGO. Het ministerie van Buitenlande Zaken staat in de non-profitbranche op de eerste plaats. Dit kan ik me goed voorstellen als ik de regelingen van Buitenlandse Zaken vergelijk met de regelingen bij Defensie. Bij BuZa zijn deze namelijk, tot ergernis van veel defensiemedewerkers die op dezelfde ambassade werken, aanzienlijk beter.

Het leuke van het Beste Werkgeversonderzoek van Effectory is dat dit openstaat voor alle organisaties in Nederland met meer dan 100 medewerkers. De positie op de ranglijst wordt bepaald door onderzoek onder eigen medewerkers. Aan de hand van de scores kunnen werkgevers een keurmerk krijgen in de vorm van een ster. Alleen de ministeries van BuZa en OCW hebben respectievelijk twee sterren en één ster. Ik weet niet of defensiemedewerkers mee kunnen doen aan dit onderzoek. Dit hangt ervan af of Defensie zich hiervoor heeft aangemeld. Dit kan via www.beste-werkgevers.nl/wie-zijn-het/

Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn een ‘must’ voor het werven en behouden van personeel en voor een hoge positie op de beste werkgevers van Nederland lijst. Goede arbeidsomstandigheden, maar zeker ook goede arbeidsvoorwaarden zijn op dit moment zaken waar het defensiepersoneel naar snakt. Ik durf rustig te stellen dat de arbeidsvoorwaarden op dit moment ‘een dingetje’ zijn bij Defensie. In dit kader las ik onlangs een column “De boodschap is communiceren” van de directeur Werkgeverszaken van Defensie, waarin zij terugkoppelt uit een gesprek met een medewerker:

“Je hebt eigenlijk twee verschillende niveaus waarover we het hebben: je eigen persoonlijke situatie en wat die betekent voor Defensie. Natuurlijk wil je dat het personeel er op het loonstrookje op vooruit gaat. Maar 25 euro bruto per maand erbij voor elke medewerker betekent ongeveer 31 miljoen euro extra kosten voor Defensie per jaar. Dit is een voorbeeld van een dilemma en de beeldvorming die daarbij komt kijken”. “Als je ook daar naar kijkt, krijgt het toch een andere lading”, zegt de medewerker, “Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Elke euro kan maar 1 keer kan worden uitgegeven. Dat is best een lastige afweging”. En met die constatering sloten we dit gesprek af.”

En zijn we zo weer terug bij af? Want het is helemaal geen lastige afweging: personeel kost geld; het behouden van personeel kost geld; zonder personeel geen Defensie en zonder investeringen geen keurmerksterren of een positie in de top vijf. En wat betreft het voorbeeld 31 miljoen euro: je kunt het inderdaad maar één keer uitgeven.

Ik kan de defensiemedewerker misschien ‘blij verrassen’ met de mededeling dat dit maar 0,3% is van het defensiebudget en dus peanuts. Het is maar welke noten je op je zang wilt hebben: zet je het personeel op één of….

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04