De premier en zijn tweelingbroer

25 feb 2019
2745 keer
De premier en zijn tweelingbroer
Soms denk ik wel eens: ‘Had ik maar een eeneiige tweelingbroer. Een broer waar je tegen kunt zeggen: “Ga jij maar in mijn plaats, want ik heb er geen zin in vandaag”.’ Gelukkig komt dit niet vaak voor maar alleen al de gedachte dat je op je tweelingbroer of -zus kunt terugvallen, die precies weet hoe je je voelt en wat je denkt, ‘twee handen op één buik’, lijkt soms erg aanlokkelijk.

Daarentegen moet ik er niet aan denken dat ik een eeneiige tweelingbroer zou hebben die mij niet goed aanvoelt en een totaal andere boodschap zou verkondigen. Zo’n tweelingbroer zet mensen op het verkeerde been en zaait verwarring.

Het lijkt wel alsof onze premier zo’n tweelingbroer heeft. Als die naar een NAVO-vergadering gaat of een lezing mag houden in Europa dan zegt hij totaal andere dingen dan zijn ‘tweelingbroer’ in Nederland. Op de NAVO-top in Wales in 2014 heeft onze premier de persoonlijke belofte gedaan om binnen tien jaar de NAVO-norm van 2% BBP te halen. Een loze belofte, zo is gebleken, daar het BBP % van het defensiebudget door o.a. de stijging van het BBP, vanwege de hoogconjunctuur, niet is gestegen maar verder is gedaald. Je zou dan verwachten dat onze premier zijn les heeft geleerd: geen beloftes doen aan het defensiepersoneel die hij niet kan waarmaken. Echter, niets is minder waar.

Tijdens de NAVO-top in juli 2018 in Brussel herhaalde onze premier de Wales-boodschap: ‘We werken er aan om stap voor stap onze Defensie-uitgaven richting de 2% van het Bruto Binnenlands Product te bewegen.’ Dat percentage moet in 2024 zijn bereikt. Twee maanden later gaf diezelfde premier bij de Algemene Beschouwing aan weinig hoop te hebben dat ons land voor 2024 z’n afspraken nakomt om minstens 2% van het BBP uit de geven aan de krijgsmacht. Je zou verwachten dat onze premier zijn les nu echt heeft geleerd: geen beloftes te doen aan het defensiepersoneel die hij niet kan waarmaken. Wederom, niets is minder waar.

Onlangs mocht onze premier de Churchill-lezing in Zurich houden. Hij zei in zijn speech: ‘…de EU-lidstaten voelen zich veilig onder de Pax Americana van de NAVO. En in alle eerlijkheid: de prijs die wij hiervoor betaalden was een ‘prikkie’. In 2014 zijn alle NAVO-leden overeengekomen dat zij in 2024 2% van het BBP aan hun defensie gaan besteden. We moeten vasthouden aan deze belofte, niet alleen omdat de Amerikanen vinden dat de Europese bijdrage aan de NAVO moet stijgen, maar vooral omdat het in ons eigen belang is. Immers, sinds 2014 zijn de bedreigingen aan de buitengrenzen van de EU veel groter geworden en minder voorspelbaar, vooral in het Oosten. In de woorden van Winston Churchill: “Russia is a riddle wrapped in a mystery inside, an enigma.” En hier is niets in veranderd.’

Mooie woorden van onze premier, waarmee ik het helemaal eens ben. Maar na zijn speech laat hij wederom het defensiepersoneel in verwarring achter. Meent hij dit echt of heeft hij weer zijn ‘tweelingbroer’ naar het buitenland gestuurd? We zullen er snel achter komen. In de Voorjaarsnota zal blijken of het Kabinet Rutte III voor ‘een prikkie’ op de Pax Americana/ eerste (veiligheids)rij blijft zitten of dat er daadwerkelijk stappen worden gezet in het investeren in defensie en haar personeel.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04