Verhoudingsgewijs en levensvatbaarheid

11 mrt 2019
2333 keer
Verhoudingsgewijs en levensvatbaarheid
Op maandag 18 maart a.s. is er een landelijke pensioenactiedag. Het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zal 66 minuten stil staan. In havens word het werk neergelegd. Ook in de bouw, metaal en schoonmaakbranche worden werknemers opgeroepen het werk neer te leggen.

De veiligheidssectoren, o.a. politie, brandweer, ambulance, douane en defensie, organiseren die dag een pensioencursusdag op het Malieveld in Den Haag. Ook de KVMO heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Dit doen we omdat we het niet eens zijn met het kabinetsbeleid inzake pensioenen en de AOW-gerechtigde leeftijd. De deelnemende bonden vanuit de sector Defensie hebben de volgende standpunten ingenomen:

  1. Koopkrachtbehoud van onze pensioenen. Het kabinet blijft volharden in een super lage rekenrente. Voor 2019 is deze vastgesteld op 1,577%. De laagste rekenrente binnen de EU terwijl het rendement van ons pensioenfonds ABP de afgelopen 30 jaar meer dan 7% is geweest. Kijkend naar de afgelopen jaren: in de jaren 2012-2018 heeft het ABP bij elkaar opgeteld in totaal 51.9% meer rendement behaald dan de door De Nederlandse Bank (DNB) opgelegde rekenrente. Als je rente over rente doorberekent dan stijgt dit percentage nog veel meer. Tientallen miljarden euro’s die er volgens de DNB niet zijn omdat het ABP al 60 jaar lang met een rekenrente van 1,577% moet rekenen.
  2. De boete (RVU) die Defensie opgelegd krijgt, doordat zij militairen voor de AOW-gerechtigde leeftijd met UKW stuurt, moet wat ons betreft van tafel. De boete die Defensie jaarlijks vanuit het ministerie van Financiën krijgt opgelegd bedraagt de komende jaren tussen de 150-175 miljoen euro. Dit is het equivalent van 4-5% arbeidsvoorwaardelijk geld. Substantieel geld waarmee Defensie nuttige dingen voor haar personeel zou kunnen doen in het kader van het behoud van personeel.
  3. De AOW-leeftijd voor zware beroepen moet bevroren worden op 66 jaar. Er is een grens aan wat je mag verwachten van mensen die werkzaam zijn in zware beroepen. Maar óók hier geldt dat er tientallen miljoenen euro’s arbeidsvoorwaardelijk geld vrijvallen als de AOW-gerechtigde leeftijd voor militairen bevroren wordt omdat Defensie dan minder AOW-gat compensatie aan gepensioneerde militairen hoeft uit te keren.
De KVMO maakt zich sterk voor bovenstaande punten. We kunnen dit niet alleen. Het is dus van groot belang dat zowel jong als oud dit initiatief ondersteunt. Komt u ook 18 maart naar het Malieveld? U volgt dan niet alleen een pensioencursus maar u komt ook op voor uw eigen pensioen en voor de defensieorganisatie, daar er sprake kan zijn van een aanzienlijke vrijval van arbeidsvoorwaardelijk geld. Geld dat kan en moet worden besteed aan ‘het goud van Defensie’. Het snel slinkende ‘goud’ van Defensie, want ook in 2018 is het aantal militairen dat inzetbaar is voor reguliere kerntaken wederom gedaald.

Het is daarom opvallend dat de defensietop het standpunt heeft ingenomen dat defensiepersoneel een vrije dag moet opnemen als het de pensioencursus wil bijwonen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze collega’s van de politie: de Korpsleiding staat volledig achter haar personeel en geeft het alle ruimte om naar de pensioencursus te gaan. Een opvallend verschil tussen de Politie en Defensie, maar er zijn er wel meer. Zo valt mij op dat de actiebereidheid bij de politie erg groot is, in tegenstelling tot die bij ons, militairen. De actiebereidheid heeft de politiecollega’s geen windeieren gelegd de afgelopen jaren. Als de cao’s van de afgelopen decennia met elkaar worden vergeleken komt de defensiemedewerker er bekaaid vanaf.

Het is jammer dat onze loyaliteit niet wordt gewaardeerd door het kabinet en dat massaal actievoeren schijnbaar de enige manier is om een kabinet in beweging te krijgen. Ik vrees dat dit nodig zal zijn. De minister van Financiën was recent in Litouwen op werkbezoek met onze minister. Hij sprak hier de woorden: ‘Defensie krijgt er nu al verhoudingsgewijs meer bij dan welk departement ook’. Daar word ik stil van. Defensie is afgelopen decennia volledig uitgekleed. Nu er sprake is van een beetje herstel krijgen we ‘verhoudingsgewijs’ er het meeste geld bij. Dat doet vrezen voor de toekomst. Laten we dus op 18 maart a.s. met zijn allen naar het Malieveld gaan. Dan kunnen we oefenen voor en ervaring opdoen met massademonstraties die, jammer genoeg, blijkbaar nodig zijn om Defensie levensvatbaar te houden.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04