Nimbyanen en gekkies

18 mrt 2019
2131 keer
Nimbyanen en gekkies Bron foto: Cartoon Henk Boomstra
Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Het zal spannend worden voor de coalitiepartijen: kunnen ze het verlies van zetels binnen de perken houden? Er ging afgelopen week dan ook een zucht van verlichting door politiek Den Haag toen bleek dat de klimaatdoelstellingen haalbaar zijn tegen ’relatief’ lage kosten. Volgens de berekeningen bedragen de kosten voor ons burgers ongeveer 0,8% van onze koopkracht. Voor de gemiddelde werknemer dus ongeveer € 20-30 netto per maand. Laat duidelijk zijn dat ook ik van mening ben dat Nederland de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de CO2-reductie te verminderen, maar dit is natuurlijk de boel voor de gek houden: 20 á 30 euro per maand!

Volgens het kabinet is er draagvlak voor deze maatregelen. Ik vraag me dit af. Er is heel veel draagvlak zolang men er zelf niet door wordt geraakt of iets moet laten. Windmolens oké, maar niet in de buurt van mijn huis of het strand. Tijdens de verkiezingsdebatten speelde het klimaat de boventoon. Defensie, de hoeksteen van onze welvaart, werd door politici niet in de mond genomen. Want draagvlak voor Defensie is niet sexy. Terwijl juist Defensie in de provincie van grote invloed kan zijn: denk maar aan de werkgelegenheid maar ook aan de natuurterreinen die zij in haar bezit heeft. Maar dit wordt vaak niet zo door ‘onze buren’ ervaren. Defensie zorgt nogal eens voor overlast dus ‘graag niet in de buurt van mijn huis'.

Zo las ik dat in Noorwegen na jarenlang geruzie, het Noorse ministerie van Defensie bewoners bij een vliegbasis tegemoet komt . Uit het bericht: ‘De nieuwe JSF-vliegtuigen die twee jaar geleden werden afgeleverd, maken veel meer lawaai dan de bewoners hadden verwacht. Vanaf dat moment woedt er een felle strijd over het lawaai van de F-35’. Ook in Nederland wordt er aan de lopende band geklaagd over overlast als onze luchtmacht oefent boven ons land. En als onze landmacht oefent op haar (natuur)terreinen. Deze worden dan afgesloten voor publiek en dat stuit op verzet. ‘Oefenen oké, maar niet als ik net wil gaan wandelen of mountainbiken’.

We sluiten in Nederland dan ook graag onze ogen voor de noden van onze veiligheid. We discussiëren of we als Nederland nog wel een kernwapentaak moeten hebben. In landen die het er in de wereld toe doen speelt deze discussie helemaal niet. Waarom: omdat dit macht geeft ten opzichte van landen die deze wapens niet hebben. Niemand valt immers een kernmacht aan: dat is zelfmoord. In Rusland worden de onderzeeboten met de nieuwste nucleaire torpedo’s (Poseidon) uitgerust. Het kernwapenarsenaal wordt gemoderniseerd met (onzichtbare) raketten. De reactie in Nederland en andere Europese landen is: we gaan onszelf niet beschermen want we willen geen kernwapens in onze tuinen en we willen Rusland niet tegen heeft hoofd stoten.

In Nederland zijn we een groot voorstander van Mare Liberum: de vrije (doorgang van de) zee. In Rusland en China denken ze daar toch echt anders over. China claimt de hele Zuid Chinese Zee als haar territorium en om deze claim kracht bij te zetten legt zij strategische (Spratly) eilanden in de Zuid Chinese Zee aan. Rusland vaardigt nieuwe regels uit voor de doorvaart op de Noordoostpassage (IJszee). Rusland vereist van buitenlandse militaire schepen en hulpschepen dat zij 45 dagen van tevoren "toestemming" moeten vragen voor het gebruik van deze passage. De nieuwe Russische regels schrijven voor dat buitenlandse militaire schepen een Russische loods aan boord moeten hebben gedurende de passage. Zelfs als de buitenlandse schepen voldoen aan alle Russische eisen kunnen de Russische autoriteiten het verzoek voor passage weigeren zonder nadere uitleg. In het geval van een niet geautoriseerde passage, kunnen buitenlandse marineschepen worden gearresteerd of zelfs worden vernietigd. Een totaal andere vorm van het Nederlandse ‘niet in mijn achtertuin’ principe.

In het Engels hebben ze hier een mooie uitdrukking voor: not in my backyard (NIMBY). Wij welvaarts-Nederlanders zijn veelal verworden tot Nimbyanen en gekkies. We willen van alles, zolang we er maar geen last van hebben en/of we laten ons zand in de ogen strooien als ons dat goed uitkomt. We sluiten graag de ogen voor de effecten en we nemen klakkeloos dingen aan als dit goed uitkomt voor ons ‘draagvlak’. Wat kan ons immers gebeuren? In verhouding tot de klimaatinvesteringen zijn projecten zoals HSL, Betuwelijn of Noord-Zuid lijn, die financieel mega uit de klauwen zijn gelopen klein bier. Waarom bewapenen landen die het er toen doen zich? Diep van binnen weten we dit wel, maar dat willen wij Nimbyanen en gekkies even niet weten.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04