Geen schot, geen speerpunt

08 apr 2019
1889 keer
Geen schot, geen speerpunt
Onlangs was onze minister van Financiën Wobke Hoekstra bij Wakker Nederland. Hij mocht aanschuiven, omdat hij als minister goed de hand op de knip had weten te houden en over het jaar 2018 ruim 11 miljard euro heeft overgehouden. Eén van de redenen waarom hij zoveel geld had overgehouden was volgens de minister dat Defensie haar budget maar niet op krijgt.
Ik hoor dit vaker in de wandelgangen van Den Haag. Maar ligt hier ook een kern van waarheid? Natuurlijk, de afgelopen decennia zijn we gekapitteld door de politiek en heeft onze eigen Hoofddirectie Financiën & Control (HDFC), met de steun van het ministerie van Financiën, de teugels flink strak gehouden. Tegelijkertijd is onze verkooporganisatie afgebroken daar we moesten inkrimpen en nog maar mondjesmaat materieel aanschaften.

Echter, de tijd van krimp en bezuinigingen hebben we al weer enige tijd achter ons gelaten. Defensie mag weer groeien en er mag weer (mondjesmaat) worden geïnvesteerd. Het is daarom vreemd dat de minister van Financiën aangeeft dat Defensie haar budget maar niet op krijgt. Ik heb daar thuis namelijk nooit last van want een loonsverhoging verdwijnt bij ons als sneeuw voor de zon.

De vraag die in mijn ogen dan ook moet worden gesteld is: ligt het nu aan Defensie en/of aan het kabinet dat Defensie haar budget niet uitput? Het valt mij namelijk op dat de Defensienota 2018 ‘swung’ tot stilstand is gekomen. En dat is vreemd, want je zou verwachten dat Defensie volle kracht vooruit gaat nu ze het tij (nog) mee heeft.

Er gebeurt bij Defensie van alles in de marge, een nieuwe topstructuur, het versneld vervangen van de top, maar als het gaat over grote vervangingsprojecten of het personeel dan is het angstvallig stil.
In kamerbrieven en interviews die gaan over tekortkomingen bij Defensie lees ik vaak “Kleine stapjes en we kunnen niet alles tegelijkertijd doen”, of de ‘booming’ economie krijgt de schuld van het feit dat er geen ‘bouwvakkers’ meer zijn die onze vastgoedproblemen kunnen oplossen. Ook dit is vreemd omdat, zei het met een vertraging van een paar maanden, over het algemeen iedereen zijn ‘klus’ geklaard krijgt. Waar een Rijksvastgoed ‘bedrijf’ wil is, is een weg. Het lijkt er dan ook meer op dat de (politieke) wil er niet is om te investeren in onze organisatie.

Op het personele vlak wacht het personeel al maanden op een nieuwe CAO. Een nieuwe en goede CAO die onder andere de uitstroom tot een halt moet gaan roepen. Waar wachten we nog op? De vraag is dan ook: wil Defensie wel investeren in haar personeel, of bemoeit het kabinet zich teveel met het geplaagde en zwaar onder druk staande departement. Want volgens minister Hoekstra krijgt Defensie haar geld niet uitgegeven. Ik zou zeggen: Hoekstra kom maar op met de poen, zodat we het personeel op één kunnen zetten.

Ook als ik kijk naar de marine-investeringen, zoals aangegeven in de Defensienota, is het verdacht stil. Onze Belgische collega’s hebben het MCM aanbestedingsproject tot uitvoering gebracht. Helaas niet met een Nederlandse inbreng, maar het project wordt in gang gezet. Als ik kijk naar de projecten waar wij zelf voor verantwoordelijk zijn dan schiet het niet erg op. Het blijft wachten op de (uitgestelde) B-brieven van onze nieuwe onderzeeboten, fregatten en het nieuwe combat support ship (bevoorrader). Allemaal besluiten waar we in (politiek) Den Haag zelf over gaan. De besluiten worden maar vooruitgeschoven, met als gevolg dat onze marine(bemanningen) nog langer met het verouderde materieel moet blijven varen laat staan dat er sprake is van een uitbreiding.

Oók hier kan de vraag worden gesteld ligt het nu aan Defensie of aan de politiek dat er geen schot in de zaak komt. Ik denk dat het zowel aan Defensie als aan de politiek ligt. Voor het personeel maakt dit echter niet uit. Zij hebben afgelopen week, in een BNR-enquête, de minister en staatssecretaris een rapportcijfers gegeven. Cijfers die in ons gezin zouden leiden tot een stevig gesprek met de kinderen aan de keukentafel. Ik denk niet dat er een dergelijk gesprek in het kabinet zal plaatsvinden, omdat Defensie geen speerpunt is van ons kabinet en het bijkomende effect heeft dat minister Hoekstra weer geld overhoudt. Eén ding weet ik wel: als er niet snel schot bij Defensie inkomt dan heeft het kabinet op korte termijn geen (inzetbare) speerpunt meer. Een reden, lijkt mij, om snel schot in de zaak te krijgen.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04