2018

Durf te vragen!

17 dec 2018
Afgelopen donderdag ben ik samen met onze onderhandelaar, majoor Niels van Woensel, naar de Maasvlakte geweest om samen met o.a. de politie en havenarbeiders aandacht te vragen voor werknemers die…
Op donderdag 6 december jl. ontving ik mijn Jeneverkruis voor 30 jaar dienst als officier. 6 december was de geboortedag van Koning Willem II. Sinds 1844 wordt op deze dag…
In de vroege ochtend van woensdag 21 november jl. is het overleg tussen de staatssecretaris van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel opgeschort. Naar aanleiding van het mislukken van het…
Afgelopen vrijdag werd het KVMO symposium “Dealing with doom” gehouden. In plaats van een weblog, vandaag de Nederlandse vertaling van mijn Engelse openingswoord. In het decembernummer van het Marineblad zullen…
Vorige week maandag vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Personeel Defensie plaats. In mijn ogen een zeer belangrijk overleg omdat Defensie en haar personeel op een keerpunt staan: worden…
De afgelopen week las ik een aantal opmerkelijke artikelen in de media over algemene veiligheidsaspecten in Nederland. Het eerste bericht ging over de ‘Zwarte-Pietendiscussie’ die nu al jaren gaande is…
Op dit moment vindt in Noorwegen de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog plaats. Aan deze oefening, Trident Juncture, doen 50.000 militairen en tienduizenden voertuigen mee. Trident Juncture is een…

Make it happen

29 okt 2018
Onlangs stond er een artikel van mijn hand op een opiniepagina van de Telegraaf. In dit artikel sprak ik mijn zorg uit over Defensie en de toekomst van onze krijgsmacht…

Oorlog

22 okt 2018
Als er een woord in Nederland aan inflatie onderhevig is, dan is dat het woord oorlog. In november 2015 gaf minister-president Rutte aan dat Nederland in oorlog was met de…
Op 17 juni 2015 vond er in de vaste commissie voor Defensie een discussie plaats over vrouwen bij de onderzeedienst. In dit overleg gaf de toenmalige minister van Defensie, Hennis-Plasschaert,…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04