2024

Beschermen wat ons dierbaar is. Het is een van de slogans die Defensie gebruikt in onder andere de media-uitingen. Wat mij betreft een prima slogan, het geeft kernachtig weer waarvoor…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04